You are currently viewing Ja

Ivana Jurić

03:35, Color, Stereo, HR, 2008
Ivana Jurić: Ja
Priča o osobi sa krizom seksualnog identiteta koja je u emotivnom rasulu. Njegovo stanje je savršeno naglašeno stop-motion tehnikom koja nije laka za gledanje jer je isprekidana, analogno psihološkom stanju lika. Bežeći u fantazmagoričnu stvarnost, transvestit nastoji da umakne stvarnosti, stvori sebi fikciju, idola koji ne samo da ne pomaže, nego i pogoršava problem.