You are currently viewing Memory Dots

Dušan Lazić

U saradnji sa Ognjenom Škrbovićem, 02:38, Color, Stereo, RS, 2010
Dušan Lazić, Ognjen Škrbović: Memory Dots
U procesu razmišljanja dovoljna je samo jedna stvar da potpuno promeni tok misli i odvuče ih na nešto nevažno. Posle nekog vremena potrošenog na haotično mešanja misli, čovek ne može da se seti koja je bila početna ideja. Ovaj proces može da bud relativno kratak ali prilično zbunjujući.