You are currently viewing Silica-esc

Vladimir Todorović

07:41, Color, Stereo, SG, 2010
Vladimir Todorović: Silica-esc
Silica-ESC je generativni film koji predstavlja moguću kompjutersku platformu za budućnost. Radnja se dešava u Singapuru gde treba da se donese odluka o masovnoj proizvodnji nove kompjuterske platfome – Silica-ESC. Film je pisan u kodu i u okviru projektovanog softverskog okruženja (Processing), koje za kratko vreme može da stvori veliki broj varijacija i vizuelnog materijala.