You are currently viewing Oops wrong planet

Anouk de Clercq

08:00, BW, Stereo, BE, 2009
Anouk de Clercq: Oops wrong planet
Oops wrong planet prikazuje privlačan, pitomi predeo sa druge planete. Pokušava se uspostavljanje kontakta. Komunikacija na veliku udaljenost je moguća, mada ima interferencije na liniji. Ipak, jasan kontakt je nemoguć. Statički šum deluje kao mrena koja zamagljuje sliku. Muzika Scannera pojačava šum između udaljenosti i blizine.