You are currently viewing Pattern 02

Moiré

Live AV Performance, HR, 2010
Pattern 01 je prvi zajednički izvedbeni projekat dvojice autora (kao grupa Moiré), a u saradnji sa Martinom Mezak. Forma koncertnog nastupa u kojem objedinjuju elemente zvuka, slike i svetla, kao nizove strukturiranih volumena proizašlih iz područja lične stvarnosti svoju eksperimentalnost zasniva na međusobnim odnosima pojedinih povezanih uzoraka preuzetih iz partiture materijalnih oblika te njihovim morfološkim nizovima. (Vidljivost/Slušnost. Skica. Uzorak. Varijacija.). Pattern 02 daljnja je razrada iste matrice u novim uslovima.