You are currently viewing Live Disasters

Andrew Venell

Video game, US, 2010
Interaktivno istraživanje televizijske katastrofe i delovanja prenosa u stvarnom vremenu na beleženje istorije. Predstavlja nikad dovršenu krizu TV prenosa, kompletno sa tehničkim smetnjama i prekidima za reklame, u formatu koji je delom kolaž, delom tekst, a delom i video ne-zabavna igra.
http://livedisasters.com