You are currently viewing Posljednji Super8mm film

Dan Oki (Slobodan Jokić)

Last Super8mm film, Media installation, HR, NL, 2008
Dan Oki: Last Super8mm film
The Last Super 8 mm Film predstavlja kolekciju od 100 autorovih privatnih needitovanih rolni filma snimljenih između 1986. i 2005. Umesto lepo oblikovane narativne forme, rafinirane produkcije i tehnološkog savršenstva, njegovi Super 8 filmovi, “dnevnici” koji nisu poređani po hronološkom redu, izgledaju “nedovršeni i obični”. Oni predstavljaju slabo definisanu oblast privatnog života koja se preklapa sa profesionalnim i društvenim životom. Ideja samoarhiviranja predmet je filma The Last Super 8 mm Film. Logika indeksiranja podataka u skladu je sa pomakom interesovanja sa kompjutera na internet, a S8mm je adaptiran na tzv. folksonomy, praksu i metod stvaranja etiketa (tagova) za obeležavanje i kategorizovanje sadržaja