You are currently viewing Samplingplong

Jörg Niehage

Samplingplong, hybrid/hardware art, DE, 2009

Nagrada Bogdanka Poznanović

Slučajno izabrani, akustički upotrebljivi predmeti (elektronski džank, releji, plastične igračke, vazdušni ventili, pneumatske komponente) sastavljeni su kablovima i cevima. Preko jednog uređaja kojim upravlja kompjuter, pretvoreni su u interaktivne instrumente. Ovako nastaje improvizovani sastav iz kojeg pomoću miša mogu da se izazovu kratke minijaturne kompozicije zgusnutih ritmičkih kliktanja, šištanja, klepetanja, zujanja i pucketanja.