You are currently viewing The Two Teams Team

Manuel Saiz

11:33, Color, Stereo, GB, 2008
The Two Teams Team je kratak i višeslojan film o razlikama i sličnostima između video umetnosti i kinematografije. Dva glumca- jedan specijalizovan za film, drugi za video- razgovaraju. U pauzi su snimanja. Neko im dodaje pivo, razgovaraju usred gomile kablova i rekvizita. Njihov razgovor se vrti oko tema filmskih setova u filmu i videu, o razlikama u budžetu, o emocijama, o odnosu između fikcije i stvarnosti, i o vicevima […]