You are currently viewing Dan Oki (Slobodan Jokić)

Dan Oki (Slobodan Jokić)

Vizuelni umetnik i filmski stvaralac. U svojim radovima koristi razne medije: film i video, fotografiju, instalaciju i internet. Njegovi radovi zasnivaju se na procesu istraživanja ličnog, vizuelnog i narativnog sadržaja, u različitim vidovima prezentacije. Od 1991. do 1993. godine studirao je film i video na De Vrije Academie u Hagu. Godine 1996. diplomirao (MA) na Hogeschool voor de Kunsten u Arnhemu. Od 1997. do 1999. godine bio na postdiplomskim studijama na predmetima filmske režije i scenarija na Maurits Binger Film Institute u Amsterdamu. Njegovi radovi deo su poznatih hrvatskih i međunarodnih kolekcija medijske umetnosti. Predaje kao vanredni profesor na predmetima filmske i elektronske umetnosti na Likovnoj akademiji Splitskog Univerziteta i na Akademiji dramskih umetnosti Zagrebačkog Univerziteta. Bio je gostujući predavač na mnogim akademijama u Evropi. Živi i radi u Splitu i Amsterdamu.