You are currently viewing Javno osvetljenje

Stevan Novaković

04:50, Color, Mute, RS, 2011
Fotografije premera grada korišćene u ovom filmu beleže, sa ironičnim osvrtom na najpopularniji medij javnog informisanja, program uličnih grafita, koji se u urbo zoni često formiraju kao reakcija na aktuelne događaje. Bez namere da da dokumentarnu sliku, ovaj zapis je ipak samo alternativni komentar stanja haotične realnosti i kompleksne krize društva koje ima paradoksalne aspiracije.

Javno osvetljenje

Author's name: Stevan Novaković Duration: 05:05 minOriginal title: Javno osvetljenjeYear of production: 2011Country of production: Serbia For more information about this video go to: https://videomedeja.org/videomedeja-2011-en/javno-osvetljenje/?lang=en

Posted by Videomedeja Video Art Association, Video Art Library & Festival, Novi Sad on Friday, June 5, 2020