You are currently viewing Garbage Glitter, Pt. 2

Robert Dohrmann

04:22, Color, Stereo, United States, 2012
Izabrani bačeni klipovi, kao što su brojači, lideri, ogrebotine, opekotine, čestice prašine i nasumične slike stvorene tokom vremena. Skupljeni su od odbačenih američkih obrazovnih i industrijskih filmova te ponovo sastavljeni u četiri minuta šarene, sjajne apstrakcije. Pretrpan ubačenim tekstovima i nadsinhronizacijama, ova ne-narativna papazjanija stvorena je da dočara čisto senzorno iskustvo, za svakog gledaoca sasvim lično.

Garbage Glitter, Pt. 2

Author's name: Robert DohrmannDuration: 04:22 minOriginal title: Garbage Glitter, Pt. 2Year of production: 2012Country of production: United StatesFor more information about this video go to: https://videomedeja.org/videomedeja-2012-en-2/garbage-glitter-pt-2-2/?lang=en

Posted by Videomedeja Video Art Association, Video Art Library & Festival, Novi Sad on Friday, May 15, 2020