You are currently viewing All Inclusive

Markus Keim, Beate Hecher

Video installation, Austria, 2012
Panoramski pogled na ruševinu hotela u egipatskoj pustinji… juče, koje više neće videti sutra… poremećeni despot u pejsažu u ronilačkoj opremi… protesti… vrištanje… izveštaj upravnika hotela o snabdevanju Prvog Sveta u Egiptu… pucnji… prekinuta telefonska veza… apokaliptična kolonijalna kompozicija čija je perspektiva nula.