You are currently viewing Construction in Zhuangzi

Ryo Ikeshiro

Construction in Zhuangzi, Video installation / Max/MSP/Jitter App, United Kingdom, 2012
Construction in Zhuangzi je simultana sonifikacija i vizuelizacija modifikovanog dinamičkog sistema Lorenz, trodimenzionalni model konvekcije koji je nelinearan, haotičan i osetljiv na početne uslove. Generativni audiovisuals u stvarnom vremenu ostvaruju perceptivnu povratnu informaciju između izvođača i skoro-autonomnog algoritma.