Reetta Neittaanmäki

Lilliput, Media installation, Sound design by Jari Suominen, Finland, 2011, FI, 2011

Pohvala

Članovi žirija su posebno impresionirani načinom na koji rad kombinuje dva posebna odnosa. Najpre odnos gledaoca prema instalaciji kao objektu, a zatim i gledaoca sa crtanim karakterom unutar realnosti koju rad uspostavlja.

 

Lilliput je stereoskopska digitalna instalacija, peep show inspirisan Edisonovim kinetoskopom i ostalim ranim kinematografskim aparatima. Lilliput je čovečuljak koji živi u sobi ugrađenoj u drvenu kutiju. Kad se probudio u svom krevetu, iznenađeno saznaje da ga posmatraju. Tema ovog rada je virenje i njegovi različiti oblici u našem društvu, kao što su reality television i kamere za video nadzor. Ne daje konkretne odgovore o temi, nego daje gledaocu slobodu da sam tumači kako želi.