You are currently viewing Urban Terrarium

Allison Moore

Video installation, Canada/Brazil, 2012
Urban Terrarium je panoramska video instalacija na 3 ekrana. Kombinuje isečene teksture od foto simbola, ljude u akciji snimljene na zelenom platnu, i crtane animacije da bi stvorio prizor fantazmagorične metropole koji vas uvlači u sebe. Animirani grad sadrži mnoge detalje gradskog života, arhitekture, ljudi, automobila, majstora na gradilištima, i svi su suptilno animirani.