You are currently viewing Hidden Garden

Christian Kerrigan

Interactive art/augmented reality, United Kingdom, 2012
Ovo je interaktivni film, koristi proširenu realnost putem iPad-a i smart telefona da bi se pojavili filmovi o prirodi na zidovima i podovima. Sa besplatnom Aurasma aplikacijom publika može da stupi u interakciju sa specijalno izabranim lokacijama unutar nekog prostora.