You are currently viewing Luminaris

Juan Pablo Zaramella

06:00, Color, Stereo, Argentina, 2012, AR, 2012
U svetu kojim upravlja svetlo, jedan običan čovek ima plan koji bi mogao da promeni prirodni poredak stvari.