You are currently viewing The Negative Selection

Alexander Isaenko

03:30, Color, Stereo, Ukraine, 2012, UA, 2012
Svetski model, u kojem svaki učesnik koji zauzima prostor svojim lošim delovanjem stvara cikličnu društvenu sliku, bez slobode ili prava izbora.