Gusztáv Hámos je umetnik, selektor i autor. Njegov umetnički rad čine video, film, fotografija i instalacija koji su izlagani, prikazivani i sakupljani. Katja Pratschke, je umetnik i selektor. Od 2006. godine naovamo ona je zajedno sa Thomas-om Tode-om i Gusztáv-om Hámos-em bila selektor PhotoFilm seasons, ispitujući složeni i čarobni odnos između nepokretnih i pokretnih slika. I Hámos i Pratschke su izlagali širom sveta.

http://www.potentialspace.de