You are currently viewing Cities (Verborgene Städte)

Katja Pratschke, Gusztáv Hámos

Cities (Verborgene Städte), 27:00, Color, Stereo, DE, 2012
Grad, kao živi organizam, odslikava društvene procese i interakcije, ekonomske odnose, političke uslove i privatne stvari. Materijal za film čine 9 fotografija Gusztáva Hámosa u nizu, napravljenih između 1975. i 2010. godine.