Medijski radovi Lawrence-a Mesich-a ispituju političke i socijalne konsekvence ukrštanja između tela, izgrađene čovekove okoline i ljudskog ponašanja. Njegovi radovi su viđeni na izložbama i projekcijama širom SAD i u inostranstvu.

http://lawrencemesich.com