You are currently viewing Robert Arnold

Robert Arnold je studirao skulpturu u SAD i Italiji pre nego što je počeo da snima filmove i video osamdesetih godina prošlog veka. Interesovanje za film dovelo ga je do doktorata iz studija filma. Od 1985. godine predaje film i teoriju i praksu videa na nekoliko američkih univerziteta a takođe i na Poznanjskoj Akademiji umetnosti u Poljskoj. Od 2009-2013. godine upravljao je Katedrom za film i fotografiju na Montana State University.

Kao teoretičar medija i umetnik, Arnold je objavljivao u vodećim filmskim časopisima i stvarao kros-žanrovske filmove, video i instalacije koje su prikazivane na stotinama festivala i izložbi. Robert je bio kustos i programski urednik širom sveta i dobijao je brojne nagrade. Među važnije međunarodne izložbe spadaju Media City Seoul, 2005. i ‘Remembrance and the Moving Image’ u Australijskom centru za pokretne slike, 2003. godine. Njegovi radovi su se često pojavljivali na mnogim međunarodnim festivalima i izložbama.