Verica Kovacevska je rođena u Skopju, Makedonija. Diplomirala je 2004. godine na University of Plymouth (Engleska) na predmetu Vizuelna umetnost sa pozorištem i scenskim nastupom. Godine 2007 magistrirala na University of Cambridge (Engleska) na predmetu Umetnost, kultura i obrazovanje, i jednu godinu provela na Christ’s College, University of Cambridge. Učestvovala na međunarodnim izložbama i festivalima u Beogradu, Berlinu, Londonu, Luksemburgu, Moskvi, Skopju i Beču.

http://www.kovacevska.net