You are currently viewing The Artist

Verica Kovacevska

The Artist, 02:13, Color, Stereo, CH, 2013
The Artist je kratak video koji prikazuje samu umetnicu. U videu ona izvodi seriju ponavljanih pokreta koji dokumentuju radni proces umetnika. The Artist istražuje vrednost kreativne proizvodnje i ekonomije.