Gabriel Barrios

Jupiter, 10:00, Color, Stereo, Spain, 2013

Jedan obrazovan čovek mirnog ponašanjazavršava konstruisanje velike makete železnice sa svim zgradama, stanicama i električnim lokomotivama.