You are currently viewing One good day; 45.2500°/ N 19.8500° E

Les Miserables

One good day; 45.2500°/ N 19.8500° E, Portable game (Android app), Serbia, 2013, RS, 2013

 Bogdanka Poznanovic Nagrada za najbolju medijsku instalaciju, nastup uživo, Software, URL

Žiri u obrazloženju skreće pažnju na interaktivnost ovog rada, ističući da je njegov najveći kvalitet to što je „posvećen uspostavljanju različitih odnosa sa posmatračem“.

Android , lokacijski  bazirana politička igra koja sadrži specifične geolokacijske i političke informacije o gradu . Jedan dobar dan je nešto kao alternativni vodič za grad Novi Sad , jer hodanjem kroz najupečatljivije i ikonske zgrade Novog Sada saznajete neograničene priče o korupciji , političkoj borbi i potrazi za identitetom unutar njih.