You are currently viewing River Studies

Michael Aschauer

River Studies, AT, 2013
River Studies je jedinstvena kolekcija rečnih jedara snimljenih sa line-scan kamerom. Selekcija ogromnih panoramskih nepokretnih slika reanimirana je za ovaj film. Vidimo 5 reka na 5 kontinenta – svaka po 10 minuta – u meditativnoj tišini.
(http://play.riverstudies.org)