You are currently viewing Blackwater Ophelia

Adad Hannah

Blackwater Ophelia (Edition of 7), 10 min, Canada, 2013

Adada Hanu interesuje kako fotografski trenutak utiče na kameru, te njegovi radovi često formiraju video snimljen kao tableaux vivants. Kroz svoje video snimke i fotografije on istražuje vezu fotografije, videa i performansa, te kako ljudsko telo zauzima taj prostor. Adad Hana je radio projekte po porudžbini za mnoge muzeje i izlagao je širom sveta.

Inspiracija za rad „BlackwaterOphelia”je slikaOphelia John-a Everett-a Millais-a iz 1852. godine