You are currently viewing The Dark Galleries

Nicolas Provost

The Dark Galleries, 11 min, Belgium, 2014

Pohvala

Uzimajući holivudske filmove za osnovu, Nicolas Provost iz Begije u svom radu The dark Galleries pruža duhoviti, intrigantski prikaz o slikama, koje su razlog naše posete galerijama. Preciznim izborom nemontiranih snimaka, autor stvara interakciju prostora kroz priče, na upečatljiv način.

Nicolas Provost je režiser i vizuelni umetnik koji živi i radi u Njujorku i Briselu. Studirao je na Royal Academy of Fine Arts u Ghent-u, Belgija, i proveo deset godina u Oslu, Norveška, gde je prvo radio kao ilustrator, grafički dizajner i umetnički direktor. Krajem 90-ih godina 20. veka počeo je s video radovima koji su prikazivani širom sveta i nagrađivani na mnogim međunarodnim festivalima.

Provostov rad je odraz filmske semantike i odnosa između vizuelne umetnosti i kinematografskog iskustva.

Ova savršena mešavina filma i slike naručena je da dopuni esej o knjizi. Provost elegantno koristi pravila montaže da stvori imaginarnu posetu muzeju. On nas vodi kroz dnevne sobe i galerije slika iz noar kriminalističkih filmova 40-ih i 50-ih godina prošlog veka, melodrama i priča o duhovima.