You are currently viewing Centaur 21

Yefeng Wang

Centaur 21, mute, United States, 2014

Yefeng Wang je umetnik novih medija. Rođen je 1984. u Šangaju, Kina. Diplomirao je 2011. na predmetima Umetnost i Tehnologija na School of the Art Institute of Chicago. Sada predaje na Katedri za umetnost i vodi program digitalnih medija na Rhode Island College kao docent. Aktivno nastavlja svoju umetničku karijeru na međunarodnoj sceni i kritički razmišlja i radi u raznim medijima – eksperimentalnom 3D-u, videu i instalacijama.

„Centaur 21” je izmišljena marka automobila. 3D animacija ovog projekta imitira moderne reklame za automobile na javnim bilbordima. Za ovu izmišljenu marku promovišem „Centaur 21”, porodicu automobila bizarnog dizajna koji su kombinacija mog digitalnog avatara sa popularnim kolima. U ovom radu projektujem sebe na ovaj proizvod i stavljam ga u novi kontekst potrošačkog mentaliteta 21. veka, a igram i producenta slike i potrošača digitalne vizuelne kulture.