You are currently viewing Garagedoors

Astrid van Nimwegen

Garagedoors, (4 films 2min-each), Netherlands, 2013

Astrid van Nimwegen je umetnica koja živi na holandskom seoskom imanju i veoma je vezana za ovaj izolovani predeo. S oduševljenjem radi u oblasti videa i fotografije. Njen rad je kontinuirana potraga za ravnotežom između minimalizma, konceptualizma, teatralnosti i jezika kinematografije.

Svaki video u seriji prati istu strukturu: vrata od garaže se otvaraju, potom se otvara neprekinuti pogled, od oko dva minuta, na predeo u pozadini. Vrata od garaže postaju kao teška pozorišna zavesa koja se otvara prema pozornici. Kad se predstava završi, zavesa opet pada.