You are currently viewing Dithernoise Live AV set: Interference wave patterns

Simon Longo

Dithernoise Live AV set: Interference wave patterns, Stereo, Italy, 2014

Longo je kompozitor zvuka i video umetnik (kao Dithernoise) čiji rad činetime-based umetnost audio-vizuelnih medija i instalacija. Istražuje koncept i ideje povezane s naukom i percepcijom.

Dithernoise live AV set mogao bi da se shvati kao interdimenzionalno, multiverzno istraživanje putovanja. U toku izvođenja umetnik spontano bira zvučne i video elemente da bi stvorio razvojnu i interaktivnu audio-vizuelnu sinergiju. Akustične karakteristike prostora predstave integrisane su putem korišćenja živog mikrofona koji stvara komad specifičan za jedno mesto.