You are currently viewing I have something to wash

Nikola Radosavljević

I have something to wash, 1.48 min, Stereo, Serbia, 2013

Rođenje u Užicu, završioje srednju umetničkuškolu. Trenutno je student završne godine FPU u Beogradu na Odseku primenjene grafike. Učesnik na mnogobrojnim kolektivnim izložbama i festivalima u zemlji i inostranstvu. Organizovao je pet samostalnih izložbicrteža i video radova. Više puta je nagrađivan iz oblasti crteža, grafike i filma.

Transformacije, metamorfoze – procesom brijanja predstavljam muškarca koji prihvata činjenicu da više nije dete. Brijanje kao ritual – generisanje procesa odrastanja i pokretanja novog životnog doba.