You are currently viewing Slicing

Milica Mijacevic-Carevic aka mcm-639

Slicing, 4:15 min, Color, Stereo, Serbia, 2015

Vizuelna umetnica, živi i radi u Lensu. Doktorsku disertaciju iz Interdisciplinarnih studija je odbranila 2012. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Svoje radove je izlagala u domovini i inostranstvu, samostalno i grupno, na video festivalima i umetničkim istraživačkim projektima.

Procenjivanje uticaja mas-medija na javno mišljenje.

Slicing

Author's name: Milica Mijacevic-Carevic Duration: 04:15 minOriginal title: Slicing Year of production: 2015Country of production: Serbia For more information about this video go to: https://videomedeja.org/videomedeja-2015-en/made-in-serbia-2015-en/slicing/?lang=en

Posted by Videomedeja Video Art Association, Video Art Library & Festival, Novi Sad on Saturday, July 25, 2020