You are currently viewing Gestus: Judex

Hector Rodriguez

Gestus: Judex, Mute, China, 2013

Hector Rodriguez je digitalni umetnik i teoretičar koji živi i radi u Honkongu. Njegovi radovi istražuju interakciju između kompjuterske vizije i istorije filma.

Gestus je pokretna slika u procesu uokvirivanja koja koristi algoritme nadzora kako bi uopštila vektor analizu pokreta u klasičnim filmovima, identifikujući sekvence koje sadrže slične mikro-pokrete. To stavlja pokret u prvi plan.