You are currently viewing —O |

Max Hattler

—O |, Stereo, Venezuela, 2015

Pohvala instalacije

Umetničko-vizuelna grafika realizovana na više ekrana

Nemački animator i umetnik novih medija Max Hattler ima master diplomu iz oblasti animacije sa Royal College of Art i doktorat iz oblasti Lepih umetnosti sa University of East London. Živi u Honkongu gde je gostujući predavač na School of Creative Media, City University of Hong Kong.

-O| je triptih apstraktne loop animacije inspirisane Wayuu šablonom. Večnoprostiruća, shematska predstava svemira (O), oivičena vertikalnim šablonima u pokretu (|) koji simbolizuju kišu, rast i život, i horizontalnim šablonima ( – ), koji simbolizuju zemlju, sušu i smrt.