You are currently viewing Camera Lucida

Maja Bogojević

Camera Lucida, 60 min, Monte Negro, 2015

Prof. dr Maja Bogojević je filmska teoretičarka i kritičarka, dekanka Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran, osnivačica i urednica prvog crnogorskog filmskog časopisa Camera Lucida (www.cameralucida.net), članica žirija međunarodne kritike FIPRESCI i članica Fedeore. Učestvovala na brojnim medjunarodnim akademskim konferencijama filmskim festivalima, uključujući žiri Fipresci u Cannes-u 2013. godine, kada je objavljena i njena prva knjiga, rezultat doktorske teze, Cinematic Gaze, Gender and Nation in Yugoslav Film: 1945-1991 (Filmski pogled, rod i nacija u jugoslovenskom filmu: 1945-1991).

Camera Lucida (www.cameralucida.net) je originalan i, na Balkanu, rijedak multilingvistican casopis volonterskog medjunarodnog tima, posvecen vizuelnoj kulturi i filmu, prije svega, sa ciljem pomjeranja granica filmskog znanja, obrazovanja, filmskih institucija i produkcija. Preispitivanjem i re-interpretiranjem teorijskih koncepata i okvira – prošlih i sadašnjih – istrazuje mogućnosti za buduće filmsko stvaralaštvo.