You are currently viewing All Rot

Max Hattler

All Rot, 4 min, Color, Stereo, United Kingdom, 2015

Nemački animator i umetnik novih medija. Max Hattler je MA diplomu iz oblasti Animacije stekao na Royal College of Art, dok je Doktorat iz Lepih umetnosti stekao na University of East London. Živi u Honkongu gde je gostujući docent na School of Creative Media, City University of Hong Kong.

Odgovarajući na kompozicijske i estetske kvalitete apstraktnog ekspresionizma i direktne animacije, u filmu All Rot je korišćena fotograska reanimacija kako bi se svetovnom ambijentu propadajuće mini golf staze pružio euforični eksperiment razdeljenog ekrana u sinestetičkom filmu.