You are currently viewing Point

Matt Abbiss

Point, 1:42 min, Color, Stereo, United Kingdom, 2013

Matt Abbiss je animator, povremeni strip umetnik i čest predavač. Trenutno je član CHILDSPLA istraživačkog tima, koji razvija iPad app za upotrebu u dečjim bolnicama da bi se bolje utvrdilo dečje zdravstveno stanje.

Point je apstraktna, crtana animacija, rađena za paviljon Wilderness of Mirrors koji čini sastavni deo The Wrong – New Digital Art Biennale.