You are currently viewing Forming

Matt Abbiss

Forming, 0:25 min, B&W, Stereo, United Kingdom, 2013

Matt Abbiss je animator, povremeni strip umetnik i čest predavač. Trenutno je član CHILDSPLA istraživačkog tima, koji razvija iPad app za upotrebu u dečjim bolnicama da bi se bolje utvrdilo dečje zdravstveno stanje.

Forming je digitalno crtana animacija koja se kreće između apstrakcije i predstave. Kratka meditacija o kreaciji, sa zvukom koji je uradio Aaron Lampert.