You are currently viewing Grotesques

Ellen Wetmore

Grotesques, 3 min, Color, Stereo, United States, 2014

Pohvala video

Umetnički video kolaž

Rad Ellen Wetmore se fokusira na živo iskustvo u kombinaciji sa naglašenom paranojom. Njeni projekti su prikazivani na Sandwell Arts Trust, Ciné Lumière. Od 2012. godine je saradnik u Museum of Fine Arts i gostujući umetnik na American Academy of Rome.

Da li iko misli da se te freske kreću, barem malo, kada ne gledamo? Grotesques počinje kao istraživanje sitnih užasa iz tradicionalnih bajki.

https://www.facebook.com/videomedeja/videos/816946218828343/