You are currently viewing The Circle of life

Milan Zulić

The Circle of life, 3:30 min, Stereo, Serbia, 2015

Nagrađivani multimedijalni umetnik. Izlaže svoje slike, skulpture, fotografije, video radove od 1992, na preko 30 samostalnih izložbi i više od 150 kolektivnih.

Čipka moje bake.