You are currently viewing Anticipacija

Radmila Vankoska

Anticipation, 2:02 min, Stereo, Serbia, 2015

Beograđanka koja se bavi dokumentarno-konceptualnom fotografijom i video umetnošću, sa masterom iz digitalnih umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije. Njen rad je pretežno inspirisan ljudskim identitetom, marginalizovanim grupama i kontekstom njihovih životnih uslova.

Video je napravljen od sekvenci u kojima deca iz svratišta govore o svojim željama. Kvalitet je namerno nizak i u vezi je sa se njihovim životnim uslovima. Javno prikazivanje njihovih lica nije dozvoljeno, tako da umesto cenzure ona pokrivaju svoja lica rukama.