You are currently viewing Passaddhi

Jing Wang, Harvey Goldman

Passaddhi, 9:09 min, Stereo, United States, 2015

Jing Wang je kompozitor i virtuoz na erhu, rođen u Kini.

Harvey Goldman je napravio kritički priznato delo iz oblasti keramike, digitalnog stvaranja slika, animacije i muzike.

Izgubljeni u spokoju, eterični zvuci i slike unutrašnjeg uma bore se da sačuvaju svoju osnovnu eleganciju, dok uskomešanost iz spoljnog sveta počinje da narušava njihov domen.