You are currently viewing Threshold

Freya Björg Olafson

Threshold, 5:28 min, Stereo, Canada, 2014

Freya Björg Olafson je intermedijalna umetnica koja se bavi videom, zvukom, slikarstvom i performansom. Njeni radovi su predstavljani i izlagani širom sveta na festivalima i u galerijama.

Threshold je snimljen tokom jednodnevne posete arhivu Bauhausa u Berlinu; video rad Olafsonove beleži umetnički odgovor na suptilan, a repetitivan pokret skulpture Lasla Moholjija Nađa Light Prop for an Electric stage.