You are currently viewing Scrumped

 

Seoungho Cho

Scrumped, 17 min, Stereo, USA/KOR, 2016

Ovo delo je studija o meditaciji i ritualu budističkog hrama u Južnoj Koreji. Hipnotičko pevanje potcrtava jedinstvo čoveka i prirode – ciklus smrti i ponovnih rođenja − kao što se drveće van hrama i Budin kip u njemu ubrzano smenjuju u fokusu i van fokusa. Slike drveća na kiši i snegu, budistički manastir, satira, monah koji pere glavu, budistički kip, monasi koji pevaju… Sve slike povezane su izvođenjem rituala i prikazuju njegovu slojevitu energiju i ambijent. Cho snima ekstremno plitkom dubinom polja i koristi pun domet fokusa. Nizom snimaka drveća, sa zumiranjem kroz granje, priroda je digitalno posredovana i preobražena. Eksplicitna montaža pojačava ritam filma kroz ubrzavanje i usporavanje; analogija na um koji pronalazi svoj spokoj, a onda je ponovo uznemiren i rasejan. Takvom montažom, pevanjem monaha i menjanjem fokusa, video postaje ritmička meditacija.