You are currently viewing Towards The Hague

Sylvia Winkler, Stephan Köperl

Towards The Hague, 4:48 min, Stereo, Netherlands, 2016

Sylvia Winkler (1969, Austrija) i Stephan Koeperl (1966, Nemačka). Od početka njihove saradnje, 1997, njihov umetnički rad je usredsređen na izlazak u javni prostor i intervenciju u gradskim fabrikama širom sveta.

Kritički pristup prema Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Tokom putovanja biciklom za Hag pevamo pesmu čiji se stihovi zasnivaju na našem istraživanju o razvoju i dobrim i lošim aspektima ove institucije. Melodija i okruženje su nadahnuti filmom Ko to tamo peva.