You are currently viewing Travel Notebooks: Perugia, Italy

Silvia De Gennaro

Travel Notebooks: Perugia, Italy, 2:29 min, Stereo, Italy, 2014

Silvia De genaro živi i radi u Rimu. Petnaest godina se bavi video umetnošću i animacijom. Njeni radovi su prikazivani na nekoliko festivala širom sveta. Njen rad je podeljen na video radove koji se bave socijalnim i političkim temama i na projekat o gradu pod nazivom Travel Notebooks.

Perugia je deo serije radova nazvanih Travel Notebooks. U ovom projektu video podseća na karilon i puzle, čime se želi pokazati suština grada u svojim mnogostrukim aspektima i pokretu. Istovremeno se želi dočarati emocionalni i kognitivni proces koji se događa u putnikovom umu.

Travel Notebooks: Perugia, Italy

Author's name: Silvia De GennaroDuration: 02:29 minOriginal title: Travel Notebooks: Perugia, Italy Year of production: 2014Country of production: Italy For more information about this video go to: https://videomedeja.org/videomedeja-2016-en/screening-2016/travel-notebooks-perugia-italy/?lang=en

Posted by Videomedeja Video Art Association, Video Art Library & Festival, Novi Sad on Friday, July 3, 2020