You are currently viewing Tu Tamo

Alexander Stewart

Here There, 4:40 min, Stereo, Croatia, 2015

Alexansder Stewart (1981) je stekao master diplomu na School of the Art Institute u Čikagu. Njegovi kratki filmovi su prikazivani u više zemalja. Jedan je od rukovodilaca festivala animacije Eyeworks Festival of Experimental Animation. Predaje animaciju na DePaul University, živi u Čikagu.

Tu Tamo daje grafičku formu prilagodljivom sećanju, lutajućim linijama. Na početku, u Hrvatskoj, u leto 2014, putnik pravi skice u svom bloku za crtanje, ali detalji ubrzo blede i pretvaraju se u apstraktne utiske na ivici pamćenja.